להתבונן

(לפקוד בחגיגיות | להישבע על ידי אלוהים | או לבטל שבועה.) אם אדם רואה את עצמו נשבע בשם האל לפני מישהו בחלום, זה אומר שהאדם האחר יעתים אותו. להשבע בחגיגיות על ידי הכוכבים, הסימנים השמימיים או על ידי כל סימן פיזי בחלום פירושו יהירות, הטעיה, השפלה, צביעות או חוסר תשומת לב. אם האדם נאמר בשבועתו בחלום זה אומר שהוא ינצח את טיעונו, ידבר אמת או יבצע מעשה שנעים את האל יתברך. להשבע על ידי אלוהים בחלום כאשר כישלון בביצוע מחייב כפרה פירושו ללכת אחר האמת ולחקות את הדוגמא המובילה של נביא האל, עליו יהיה שלום.