יצרנית אדובי

בחלום, יצרן אדובי מייצג מישהו שמרוויח את כספו מהזיעה שלו וחוסך את הכנסותיו. יציקת לבנים אלה וייבושם בשמש בחלום פירושה שגשוג. טיפול באבובים רטובים או הטבעה של תערובת אדובה רטובה והחלקתו בחלום פירושו מצוקה, עמל, צער או שחיתות. תבניות חצי יבשות של סובובים שהונחו תחת השמש בחלום מייצגים עובדים או משרתים. (ראה גם אדובי | לבנים)