אדובי

(כסף | לבנים מיובשות) לראות בלוקים של סובובים בחלום מסמל כסף. כל אדוב מייצג נקודה לעיתים קרובות, אלף או מאה אלף יחידות כסף, תלוי בסוג העבודות שעושות בערנות. אם משתמשים באמונים לבנייה בחלום, אז הם מתכוונים לעבודה טובה, למעשים טובים או שהם יכולים לייצג אדם דתי. אדם בחלום מייצג גם משרת. בניית בית עם סובובים בחלום פירושה אחדות ואהבה בין האב לילדיו. אם אדם נופל לאדמה בחלום, פירושו מותו של אדם חולה או חוסר אחריות במשפחה או פיזור של ילדיו. ייצור צירים בחלום פירושו עלייה במספר העובדים או העובדים. כל אדובי מייצג עובד. בניית בית עם צירים בחלום פירושה גם מנהיגות. פירושו של אפילוף בחלום פירושו ערימת כסף. (ראה גם יצרנית אדובי | לבנים)