עֵצָה

אם אדם מקבל עצה מאויבו בחלום, פירושו הונאה, תחבולה, רמאות, כפילות, ריבוד, חוסר יושר ויהירות. (ראה גם עצות בנושא שידול)