עדז

(Adze | Ax) ראיית Adz בחלום מסמנת המשך התקדמות, קביעות, יציבות, פרנסה, רווחים, כסף, תועלת מאשתו או של ילדך. אדז בחלום יכול גם לייצג את ראש הפרויקט או את המנהל שאליו צריך לדווח על התקדמות עבודתו, או שזה יכול לייצג מורה, חכם, מחנך, פיו של מישהו, משרת של מישהו, חמדן אדם, אשה עם לשון חדה או שזה יכול לייצג את הגעתו של מטייל. (ראו גם גרזן)