הַעֲמָדַת פָּנִים

עדות להשפעה בחלום היא סימן לביצוע מעשה אסור או מעשה רשע בערנות. (ראו גם מעטפת)