ייסורי מוות

אם אדם רואה את עצמו נאבק במוות בחלום, פירושו להתווכח על דתו, או לספק ספק בגילויים של אלוהים. מוות מקשקש בחלום מסמל גם הכנה לצאת למסע, נישואין של אדם לא נשוי, מעבר מבית לבית חדש, שינוי סחר של אדם או החזר חוב של אדם או התגרשות מאשתו. אם האדם רואה את עצמו בייסורים בערש דווי, נלחם ביסי המוות בחלום, זה אומר שהוא לא צודק כלפי עצמו או כלפי אחרים. (ראו גם מוות)