יסורים

(ראו ייסורי מוות | מוות | מצוקה | הימורים | מריבה | דאגות)