מטוס

(כלי טיס | ארון קבורה | ספינה מעופפת | ידע. ראה גם עפיפון | ספינה)