עיישה

(אשת המסר של אלוהים שעליה תהיה שלום, ואמא של המאמינים, אלוהים יהיה מרוצה ממנה) לראות אותה בחלום פירושה ברכות ושפע. אם אישה רואה את עאישה בחלום, פירוש הדבר להרוויח תחנה גבוהה, תהילה מבורכת, לפתח צדקנות ולהרוויח את אהבת בעלו והוריו.