שעון מעורר

(שעון שעון) לראות שעון מעורר בחלום פירושו לחשוף תחלואות, עושר של אדם עני או קיום הבטחה. (ראו גם שעון)