סִמטָה

(מסדרון | מסדרון | מסלול | מסלול צר וארוך) כניסה לנתיב בחלום פירושה נפילה בחשד ובעיקר אם יש לה עקומות. מסלול בחלום פירושו גם לשבור את שבועתו או לערבב ולבלבל ערכים, או שזה יכול להיות דרך, שיטה להפעלת עסק או טכניקות בהן משתמש אומן בתחומי המסחר שלו. (ראו גם מסלול | דרך)