תַנִין

תנין בחלום מייצג אדם בעל ידע שמנחה אנשים מחושך לאור. (ראו גם תנין)