יְדִידוּת

(חיבה | גמילות חסד | אהבה) בחלום, אמינות בין אנשים פירושה שיפוט חכם, הבנת השלכות הדברים, מימוש היתרונות, האחדות והאיזון של האדם.