בייגל (לחם)

לעשות משהו, כמו לראות, לאכול או כל פעולה אחרת, עם גליל, כשאתה חולם זה אומר ריקנות. ניתן לפרש את בייגל כסמליות שמשהו חסר לך בחיים. אולי אפילו המצב או הקשר אינם שלמים לחלוטין. מצד שני, יכול להיות הסבר אינטימי, לבייגל יכולה להיות משמעות סמלית של תשוקה ראשונית ותשוקות מיניות.