נשף

לחלום ולראות את עצמך או מישהו בחלום שנמצא בריקוד, מייצג מחזורים ואת חלוף הזמן. חלום זה מסמל את סופו של משהו ואת תחילתו של משהו אחר. חלום זה יכול להתכוון גם לציפייה שלך לריקוד הקרוב שלך בחיים האמיתיים.