קַבָּלָה

כשאתה חולם על קבלה, זה מסמל עד כמה אתה מכבד את עצמך ואת מה שאתה מצפה מאחרים. זה סימן, מה שאתה רוצה להתקבל, אתה רוצה להיכנס לסביבה ולאווירה שבה אתה יכול לבטא את האישיות שלך. החלום מתכוון גם לדברים שתחזור אליהם שאבדת בעבר.