…החלום על התחשמלות מייצג כי הכיוון הנוכחי של פעולותיך יכול להוביל לבעיות או אסון, אפילו מוות. אתה צריך לקבל החלטות חשובות, לפני שזה לא מאוחר מדי. בנוסף, עליכם להיות מודעים יותר לסביבתכם ולסביבתכם….

…חלום ההתחשמלות מסמל כישלון במימוש כמה עוצמה הייתה בחייו. שגיאת שיפוט או תפיסה נאיבית של כוחו או כוחו של סיטואציה. חווית אובדן או כישלון מכיוון שהערכתך מישהו. לחלופין, חלימה על התחשמלות עשויה להוות תמרור אזהרה שעליך להקפיד יותר על השלכות מעשיך או בחירותיך….