הוא מסמל את הקצב ואת מעבר החיים שלנו כשעון, ולכן המשמעות שלו זהה. לראות שעון עצר בחלום פירושו שהאבולוציה שלנו הסתיימה או שלבעל השעון אין יותר תקווה, חייו נגמרו להם. אם מדובר בשעון מושהה הוא מזהיר אותנו להאיץ את קצב העבודה שלנו אם איננו רוצים לראות את עצמנו עוקפים מאירועים. אם השעון מתעכב, הדבר מעיד שעלינו לקחת את הדברים ברוגע יותר אם איננו רוצים לסכן את בריאותנו ואת חיינו. אם הידיים מסתובבות בטירוף או שאנחנו חולמים אנחנו כל הזמן מסתכלים על השעון מגלים את החרדה שלנו מקצב החיים שאנחנו מנהלים. אם זה עובד טוב והזמן שהוא מספר מושך את תשומת ליבנו משמעותו של החלום היא תלויה בהקשר ובזמן המסומן. לדוגמא: אם אנו מאמינים שהכל נגמר לנו ואנחנו רואים שהשעון מתקתק בצהריים אומר לנו שלב חדש מתחיל מלא הזדמנויות מכיוון שיש לנו הרבה חיים לפנינו….

לחלום על מטוטלת מרמזים על בלבול, ספקות ובעיות כדי לקבל החלטה חשובה בחייכם.

כדי לראות שמטוטלת מתנדנדת (משקל התלוי מנקודה קבועה, כך שהוא יכול להתנדנד בחופשיות קדימה ואחורה), זה מציע לך בפני כמה קשיים / בלבול בבחירת בחירה חשובה בחייך. אתה יכול לפחד משינוי. האנשים סביבך ממתינים בדאגה להחלטה שלך….