…החלום של מלאך המוות המסמל את הסגירה או הסיום. היבט של האישיות שלך או מצב שמאלץ אותך לעבור. זה יכול להיות גם ייצוג של מצב בחיים שלך שהוא סימן של שינוי בלתי נמנע. דוגמא: ילדה חלמה לנשק את Reaper Reaper. בחיים האמיתיים היא החליטה סוף סוף מה היא רוצה לעשות לאחר סיום הלימודים. האינטימיות עם Reaper Reaper משקפת את הדאגה לבחינת אפשרות הקריירה שגרמה ממנו את הפחד שלו להיות מפסיד בעבודה גרועה….

…החלום של מלאך מסמל טוב לב, טוהר, הגנה, נוחות ונוחות. מלאכים יכולים גם לייצג את השקפתך על אדם או סיטואציה שאתה רואה כפתרון מושלם לבעיה. מלאך משקף סיטואציה נפלאה בחייך שמשחררת אותך מעומס או מצילה אותך מצרות. מלאך מעיד על סיטואציה שמותירה אותך מרגיש מבורך, אסיר תודה או מזל. מלאך יכול לייצג גם בן זוג, כלה או בן / בת זוג, שרואים בעצמך שהם מושלמים. מלאכים מופיעים לעתים קרובות בחלומותיהם של אנשים שעברו חוויה רוחנית עוצמתית או התעניינות מחודשת באמונותיהם מכיוון שזה משקף את תחושת הביטחון, השייכות או ~מקלט בטוח~ שמגיע עם אותן חוויות. החלום על אדם שטעים כנפי מלאך מסמל איזשהו פן באישיותו הגורם לך להרגיש בטוח יותר או להקל על סיטואציה קשה. זה יכול להיות גם ייצוג הרגשות שלך כלפי אותו אדם, להקל על חייך או להגן עליך בדרך כלשהי. זה יכול להיות גם הייצוג של הרגשות שלך כלפים שהם מושלמים. החלום של כנפי מלאך שנחתכים או נשרפים מסמל בעיה או כוונות שליליות המונעות מהמשהו או מישהו להראות כמושלמים. רוצה לראות משהו או מישהו כל כך מושלם, אבל מרגיש שמשהו לא מאפשר. לחלום שאתה מלאך מסמל את רגשות האחריות שלך, או את הצורך להגן על אחרים. להיות הפיתרון המושלם של מישהו אחר לבעיה. דוגמה: אישה חלמה על מלאך שהולך לעברה. בחיים האמיתיים היא נדהמה כשחברה רצתה לתרגל את אמונה עמה. משהו שהיא רצתה. המלאך המשתקף כמו חבר זה היווה פיתרון מושלם לבעיה שלה לא להיות מסוגלת לתרגל את אמונתה כמו שהיא תמיד רצתה….

…(ישויות שמימיות | יצורים שמימיים) אם רואים את המלאכים השמימיים (אר. מלאיקא) שבאים לפניו לברך אותו בחלום, פירושו שאלוהים יתברך סלח לאותו אדם על חטאיו והעניק לו סבלנות, דרכה הוא תשיג הצלחה בחיים האלה וגם להלן. אם אדם רואה את המלאכים השמימיים מברכים אותו או נותנים לו משהו בחלום, זה אומר שהתובנה שלו תגדל, או שהוא אולי התאהב. אם רואים מלאכים יורדים ביישוב שמשתולל במלחמה בחלום, פירוש הדבר כי תושבי אותו מקום יזכו בניצחון. אם האנשים סובלים ממצוקות, פירוש הדבר כי אסונותיהם יוסרו. טיסה עם מלאכים או ביקור בשמיים בחברתם בחלום עשויה להיות משמעותה שאחד ימות בתחנת הקדוש מעונה ויקבל את ברכותיו הגדולות של אלוהים. אם האדם חש מפחד מהמלאכים בחלומו, זה אומר שקטטה, ויכוח או משפטים מדהימים יפלו על היישוב הזה. באופן כללי, לראות את המלאכים היורדים מהשמים אל האדמה בחלום פירושו השלמת מי שיש להם ספק, וכוח לאלה שיש להם אמונה ותודה. אם אדם רואה את המלאכים משתטחים אליו בחלום, זה אומר שכל צרכיו יסופקו והוא יקבל התנהלות טובה, התנהגות טובה ותהילה מבורכת. אם רואים אותן נראות כמו נשים בחלום, פירוש הדבר שהוא שוכב לפני האל יתברך. אם אדם אדוק רואה מלאך אומר לו בחלום – ~קרא את ספר האל.~ זה אומר שאדם ישיג אושר בחייו. אם אדם מזערי רואה מלאך בחלום אומר לו – ~קרא את הרשומות שלך.~ זה אומר שהוא עלול להשתולל. אם רואים את המלאכים מגישים לו בשורות שמחה ומברכים אותו בחלום, פירושו שהוא יזכה לבן מבורך שיצמח להיות צדיק ודוגמא שצריך ללכת אחריו. אם אדם רואה התכנסות של מלאכים בעיירה בחלומו, זה אומר שאדם אדוק, או סגפן, או מלומד גדול ימות באותו יישוב. אם אדם רואה את עצמו מסתכל על המלאכים בשמיים בחלום, זה אומר שהוא עלול לסבול מאובדן בן או ממונו. לראות את המלאכים השמימיים {arb. Ruhaniyyeen) בחלום פירושו קבלת כבוד, כבוד, ברכות בחייו של אדם, רווחים ותהילה טובה, פיתוח תובנה פנימית רוחנית או הפיכת מנהל עסקי. קרוב לסיום חייו של אדם, מי שרואה חלום כזה יסבול גם מהשמצות ודיכוי של אנשים. הוא גם יאבד את המוניטין הטוב שלו לקנאתם של אנשים ותכונותיהם הרעות והוא יחיה בתנאים כלכליים הדוקים. אם אדם הופך להיות מלאך בחלום, פירושו שהוא יקבל כבוד, כוח, יתגבר על מצוקותיו, יפיג את מצוקתו ויזכה בחופש שלו, או שזה יכול להיות שהוא יקום בתחנה. אם רואים את המלאכים מברכים אותו ולוחצים את ידו בחלום, זה אומר שאלוהים יתברך יעניק לו חוכמה, בהירות ותובנה. מלאכים בחלום מייצגים גם את העדים הקרובים ביותר, השומרים, השוטרים או השליחים של שליט. התמודדות עם מלאך בחלום פירושה אובדן מעמד. התמודדות עם מלאך בחלום פירושה גם סבל ממצוקה, צרות, השפלה ונפילה בדרגה. לראות מלאכים שנכנסים לביתו של אדם בחלום פירושו שגנב יפרץ בית כזה. אם מלאכים מנשקים מישהו מחלום, פירושו שהוא יאבד את עושרו וכוחו, או שהוא עלול להתגרש מאשתו. אם המלאכים מציעים לאדם מגש של פירות בחלום, זה אומר שהוא יעזוב מהעולם הזה כשאהיד. אם מלאכים מקללים מישהו בחלום, זה אומר שהוא דואג מעט לדתו. אם אדם רואה התכנסות של מלאכים שמימיים יחד עם מלאכי אש הגיהינום בחלום, פירושו איבה וחלוקה. אם אדם חולה רואה את עצמו נאבק עם מלאך בחלום, זה סימן למותו. אם אדם רואה מלאך הלובש צורה של ילד בחלום, הוא מייצג את עתידו של האדם. אם הוא רואה מלאך כנער, הנוער מייצג את הזמן הנוכחי ואת כל האירועים שיתקיימו במהלכו. אם המלאך מופיע בדמותו של זקן בחלום, הוא מייצג את העבר. אם אדם רואה את המלאכים מתפללים ומבקש את סליחתו של האל בשמו בחלום, פירושו שחייו הרוחניים והדתיים של האדם יגדלו לטובה, ושהוא יתעשר. אם רואים מלאכים יורדים בבית קברות בחלום, זה מסמל את נוכחותן של נפשות מבורכות וצדיקות במקום ההוא. אם רואים מלאכים שהולכים בשווקים בחלום, זה אומר שהסוחרים רוטפים מחירים ומשחקים במדדים. אם המלאכים האחראים להעניש את החוטא בגיהינום הולכים לפני אדם גוסס והוא לא חושש מהם בחלום, זה אומר שלום ושלווה. אם רואים את המלאכים מלמדים אדם גוסס כיצד לדקלם את טקסי הסיום שלו בחלום, פירושו בשורות שמחות והשגת מה שליבו חפץ, ערובה לביטחונו, אושרו, שמחתו ושיש לב מבורך וטוב. אם הוא יראה אותם כועסים עליו או מכים אותו או מכניעים אותו ומאולמים אותו בחלום, פירושו שהוא עשוי לחזור לחטא, להרוויח את מורת רוחם של הוריו, להתעלם מלהיות מציית אלוהים, או שהוא יכול אפילו לבוא להכחיש את נחיצות דת האל. מלאכים כאלה בחלום מייצגים גם את שליחיו של מושל או סגניו. אם נאמר לאדם הגוסס בחלום כי שום מלאכים לא באו לראות אותו, הרי שזו עדות על אופיו הטוב וחסידותו, או שזה יכול להיות פירעון חובותיו של אדם או החלמה ממחלה. מלאכים בחלום יכולים גם לייצג חוקרים, גנוסטים או מתרגמים שמבינים בשפות של אנשים ומדברים בשפות רבות. באשר למונקר ונקיר, המלאכים העולים לקברו של אחד עם קבורתו כדי לחקור אותו, לראותם בחלום פירושו שגשוג עבור אדם עני, ומציאת עבודה לאדם מובטל. (ראו גם סירוס)…

…כשאתה חולם על נתיחה שלאחר המוות זה מעיד על ניתוק מהמחשבות והנפש שלך. וודא שאתה חושב על ההתנהגות שלך ועל הדרך בה אתה מתייחס לסובבים אותך, כי אתה זה שאחראי למעשיך….

…החלום על נתיחה שלאחר המוות מסמל הערכה מדוקדקת של השלכות מעשיו. אתה או מישהו אחר מנסים להבין כישלון או למצוא את הגורם השורש לבעיה….

…לחלום על מלאך אחד או יותר מדי פעם הוא בדרך כלל סימן טוב מכיוון שהוא מעיד על שמחה, אושר, הגנה מתמדת ועזרה בכל ענייניך. חלום זה שווה ערך לראות את המלאך השומר שלך, שסמלו פועל לטווח הארוך, כלומר לאורך כל חייו של החולם. כאשר המלאך נראה מעופף וזוהר, אך זה לא נעלם, זה מצביע על כך שהחולם מיועד להצלחה והון בחייו. כשיש מלאך חמור וסטטי קרוב לך בחלום, הוא נוזף בך על התנהגותך הלא נכונה; אם המלאך מופיע עם חרב, זה סימן הגינוי עם איום של ענישה חמורה. כשאתה רואה כמה מלאכים דנים בחלום שלך, וגרוע מכך, נלחמים, זה מצביע על כך שהעניינים שאתה מנהל לא הולכים כשורה. אם החוק מעורב, פירוש הדבר שאולי אתה הולך לאבד אותו. חלומות שבהם מלאכים מופיעים ויש להם כמה וריאציות, למשל: אם אתה חולם עליהם לעתים קרובות מדי ובפעילויות מגוונות ומוגדרות בצורה גרועה, זה בדרך כלל אומר שיש כמה הפרעות נפשיות שיכולות להיגרם על ידך, או מאדם שלישי. כשאתה חולם על מלאכים בתדירות גבוהה ואתה נהנה מזה (החלום מתקבל בשמחה ואתה רוצה לקבל אותו שוב), זה מעיד שלחולם יש נטיות מיסטיות. במקום זאת, כאשר החלום מייצר תחושה לא נעימה, נוטה להצביע על בריאות לקויה של חבר או קרוב משפחה….

לחלום על מלאכים או קדושים פירושו שתהיה לך תקופת שלווה ובריאות. סביר להניח שתקבל חדשות טובות….

(ראו 'איזרדיל | שוד | אושפרי)

לחלום על מלאכים או קדושים הוא סימן לתקופה של שלום ושגשוג רב. חדשות טובות מקיפות אותך ויקפיצו אותך משמחה….

…(מלאך המוות | מפסק עצמות | נשר) בחלום, שוגף מייצג לוחם עוצמתי ולוחם, ואדם חסר רחמים שאיש אינו סומך עליו. אם אדם רואה שוגף מעל גגו, או בתוך ביתו, או עומד מעל ראשו בחלום, זה מייצג את מלאך המוות. לכידת שושף בחלום פירושו לבקר בסרגל ולהישאר בזהירות ללא הפסקה בין אם אחד מציית לו, או מתנגד לו לדעת. אם שושן מגרד מישהו עם טפריו בחלום, זה אומר דיכאון והפסדים כספיים. אכילת בשר של שושן בחלום מייצגת אדם תובעני. שפלה בחלום מייצג גם שליט עליו אנשים מדברים בקושי רב, אך הוא הגורם הישיר לנפילתם של שליטים סמוכים רבים. ראייה של דג שפונה בעץ פירושה רווחים, חסדים וברכות. שפלה מעופף בחלום פירושו ניצחון בחייו של האדם. שפלה שעומד על ראש הר או סלע, ​​או על צוק בחלום פירושו הצלחה עבור מי שמתחיל עבודה חדשה או עסק חדש. עם זאת, זה יכול גם להיות חדשות רעות אם אדם חושש ממשהו, או אם הוא נוסע. באשר לאנשים עשירים ואצילים, רכיבה על שוגף בחלום פירושה מוות, ואילו עבור אנשים עניים זה אומר רווחים והצלחה שיועילו למשפחותיהם ושכניהם. שפלה בחלום פירושו גם לחזור ממסע. זו גם בשורה משמחת של הצלחה ורווחים אם אשלוי מתקרב למישהו בחלום ומדבר איתו. אם אישה בהריון תוליד את שושן בחלומה, זה אומר שהיא תוליד בן שיגדל להיות חייל אמיץ או מנהיג בקהילה שלו. פירוש שושן מת בחלום פירושו מוות. אם גנבים או שודדים רואים שוגף בחלום, זה אומר שהם יסבלו מההשלכות של עוונותיהם. אם שושן מעיף מישהו באוויר בחלום, זה אומר לעלות בתחנה ובכבוד. להילחם באושחה בחלום פירושו להילחם באנשים בסמכות. נשיאת סמל של שוגף בחלום פירושה ניצחון ניצחון על אויבו. נקבה של שושן בחלום מייצגת נשים חסרות בית שנדחפות לזנות, ואילו אפרוחים של שושנות בחלום מייצגות ילדים שנולדו מנאף….

…קצב בחלום מייצג את מלאך המוות. לקיחת סכין מקצב בחלום פירושו לחלות, ואז להתאושש ממחלתו כדי להיות שוב חזקה ובריאה. בחלום, הקצב מייצג גם אדם הגורם להרס או רוע, ובמיוחד אם נראה אותו אוחז בסכין החיתוך שלו, או אם הוא לובש מדים לבנים מוכתמים בדם. אם אדם רואה את עצמו קצב לבוש מטליות נקיות, זה מייצג אריכות ימים. קצב טוב למראה בחלום מייצג את שיאו המשגשג של חייו, או שינוי הסחר. אם מישהו מסתכל עליו בזלזול או בדרך הלא נכונה בחלום, זה אומר שמשהו אינו חוקי במה שהוא מוכר. אם הקצב הוא גבר בחלום, הוא מייצג את מלאך המוות. כל מקום שהוא מופיע בו יישא בתוצאות. קצב בחלום מייצג גם אדם לא צודק. בחלום, אם רואים קצב שמתמחה במכירת ראשים של בעלי חיים, הוא מייצג אפוטרופוס של נחלות של אנשים, או גזבר של חברה, הוא גם יכול לייצג מצוקה או מוות. אם אי אפשר לזהות את ראשי החיות בחלום, ואם עדיין יש להם את עורם, שיערם וטפטפו דם בחלום, הרי שפירושו היעלמותם של אנשי הידע וכי הידע יופץ באופן סלקטיבי על ידי מנהיגים פוליטיים. . ראשי הקאטיס מייצגים כאן אנשים בסכנה. קניית ראש של בעל חיים מקצב בחלום פירושה לבקש מממונה על מישהו אחר מורה להכשרה מיוחדת, למאמן, לתוכנית המשך או עבודה טובה יותר. אם קצב שוחט חיה לצורך הכיף בחלום, זה אומר חשד למצב הרוחני של האדם. הליכה בשוק קצבים בחלום פירושה מצוקות, סבל, מוות מהיר לאנשים חולים, אובדן הון לאנשים עשירים, או פחד מאנשים שנמצאים תחת דיכוי, או הפחדתו של אדם החוב בנוגע למשפחתו או רכושו. , או הפחדים של אדם הממתין לפסק דין של בית המשפט. נאמר גם כי קצב בחלום מייצג עריצות ושפיכות דמים. אם אסיר רואה קצב בחלומו, פירושו שבקרוב הוא ישוחרר מהכלא. ראיית קצב בחלום מסמנת גם ביטחון, סילוק פחדים, הגנה, שתיקה, ניצחת אויבו, או שזה יכול להיות פגישה עם סוכן נסיעות משכנע. (ראה גם בשר)…

…(זווית המוות | מפסק עצמות | מוות | אריכות ימים) המלאך של המוות. לראות אותו בחלום פירושו מות קדושים אם מישהו מקבל השראה ממנו. אם רואים את המלאך 'איזראיל כועס עליו בחלום, זה אומר שאחד ימות ללא חזרה. אם מישהו רואה את איזראיל עומד מעליו, או נלחם בו בחלום, זה אומר שהוא יחלים ממחלה קשה. גם לראות את המלאך 'איזראיל בחלום פירושו אריכות ימים, או לעבור נסיבות בלתי נמנעות, או לחוות פחד קיצוני. אם האדם רואה את עצמו " יזראי " בחלום, פירושו שהוא עולה במעמד כדי לשלוט ולדכא אחרים, או שהוא עשוי להיות מוציא להורג או שאולי יתקיימו כמה אירועים מרכזיים לידו. לנשק את יזרעיל בחלום פירושו לקבל ירושה. פירושו של 'יראיל בחלום' פירושו גם הפרדות, מוות של אנשים חולים, הפסדים, הרס, שריפה, חדשות רעות, חילוט נכסים, קיפאון של הכלכלה, איבוד מקור הפרנסה, מאסר, הפרת הבטחה, שכחת ידיעתו, ne – התבוננות בתפילות של אדם, חסימת צדקה, הפרעה של חלוקת נדבה, שלילת זכויותיהם של אחרים, נסיגה לפרטיותו, עליית מחירים, יבול רע, שליט עריץ, ניפוח זכוכית או פשיטת רגל. באשר לאוהב לפגוש את אדונו, לראות את המלאך 'יזרעיל בחלום פירושו השגת מטרתו של מישהו, מילוי הבטחה, חופש מהכלא, חדשות טובות ושורות שמחה. אם אלמוני או אדם מן השורה ניגש למישהו ברחוב ולוחש משהו באוזנו בביטחון, הפשוט כאן מייצג את מלאך המוות. נאמר כי כל בן אנוש יראה את המלאך 'יזרעיל שלוש פעמים במהלך חייו, וזו הפעם השלישית ש'יזראיל, עליו יהיה שלום, ……

…בחלום, חום פירושו לשלם חובות של אדם, שכן חום בערנות הוא כפרה על חטאים. חום בחלום פירושו גם איום ואיום. אם אדם רואה מישהו שהוא מכיר סובל מחום בחלום, זה אומר שהוא יסתבך בעסק שיחייב אותו לאבד את המחויבות הדתית שלו . חום בחלום פירושו גם ללבוש בגד של אדם נערץ. קדחת היא השליח של מלאך המוות ואזהרתו. זה מזכיר את האדם לחזור בתשובה לפני בוא המוות ולתקן את התנהלותו עם אדונו לפני שפגש אותו. צמרמורת קדחתנית בחלום פירושה רשלנות וזלזול ביחס לחובותיו הדתיות של האדם. אם רואים שהוא מת ונשטף ונכרך כהכנה לקבורה בחלום, זה אומר שהוא מתמיד בהתמכרויות לחטאים ושהוא לא זהיר מההשלכות. אזהרה כזו נראית רק בחלום על ידי חוטא חצוף, אם יש לו מזל. חום בחלום עשוי גם להצביע על כניסה לבית מרחץ או סאונה ולסבול בו מחום, תשישות וצמא. (ראה גם בית מרחץ)…

…מאז ימי קדם, המוות פורש והובן רק כשינוי של חיים לחיים אחרים. אולי מחיים קשים, עבודה מאתגרת ואינטנסיבית ועד לשלווה ושלווה. בין אם זה נכון ובין אם לאו, זה בדיוק אחד הסמליות העיקרית של המוות בחלומות: שינוי החיים. לדוגמא, חלום על מוות יכול להיות היעלמות שאיפות ואנוכיות וזה מוביל לרוחניות. חלום על מוות מרמז איכשהו על הרצון לחולל שינוי בחיים, למשל, כלכלית, בבית, בתעסוקה, בעסקים או בחידוש החיים. חלום על מוות עשוי להיות גם תוצאה של עייפות קיצונית ותשישות פיזית, אשר בין היתר מייצרת דכדוך ואכזבה על פני דברים קטנים בחיי היומיום. חלום זה קורה בדרך כלל גם לאחר שחי בהתלהבות רבה עקב אופטימיות כוזבת ותקוות גדולות, אך כל זה נכשל. לכן המוות מסמל רק פסימיות ודיכאון שלא יחזיקו מעמד זמן רב ויובילו לתקוות חדשות ומשאלת לב. לחלום להיות בייסורים מרמז שהסבל והמאמץ בחייך יאפשרו לך ליהנות מחיים טובים יותר בעתיד. לחלום על מישהו אחר גוסס עולה כי כמה קרובי משפחה או חברים עוברים רצף של מזל רע, אשר יכול להשפיע על החולם. לחלום כמעט למות, אך לא בדיוק מייסר, מזהיר כי ענייניך מחמירים, כולל בריאותך. לחלום על חיות בר שמתות עולה כי צרות שעלולות להיווצר בקרוב יסתיימו. אם חיית מחמד היא זו שמתה, אז זה מצביע על כך שהבעיות יחמירו, והחלום הזה משמש אזהרה לחולם….

…החלום על המוות מסמל שינוי. מצב האישיות שלך או החיים שלך משתנה לטוב ולרע. תחום אחד בחיים שלך הגיע לסיומו, עידן נגמר או תפקידים משתנים. אתה עלול להיות מודאג גם ממותו או מחלתו של מישהו אחר. לחילופין, מוות בחלום עשוי לשקף כישלון או אובדן. חלומות מוות שמתגשמים הם נדירים להפליא. סביר יותר שהם משקפים צורך לנקוט אמצעי זהירות לשינויים לא רצויים מאשר מוות בפועל. במחקר אחד, אנשים עם מחלות לב שחלמו על מוות ונסיעות היו עם שיעור תמותה גבוה בהרבה. לראות אנשים רעים מתים בחלומות זה סימן לכך שנושאים התמודדו. היבטים שליליים באישיות מתגברים על ידי השפעות חיוביות. אנשים טובים בחלומות גוססים מסמלים צדדים חיוביים באישיותם, ומתגברים על ידי השפעות שליליות. החלום לחוות את מותך משלך מסמל את התחושה של התבוננות בעצמך נכשלה לחלוטין. זה יכול לשקף באופן חיובי את חוויית הצפייה בעצמך עוברת שינוי או שינוי רב עוצמה. החלום לחוות את המוות שלך לאחר שעזרת לאחרים עשוי להיות סימן לכך שאתה צריך לשקול מחדש את האופן בו אתה מחזיק בחיים האמיתיים. אתה יכול לתת בטיפשות יותר מדי מעצמך לאחרים. סיכונים לא הגיוניים או מסכנים את עצמך. החלום על המוות, בעוד שאנשים צוחקים עליך מסמל רגשות כלפי מצבים או אנשים שאדישים או חסרי רגישות לכישלונות שלך. החלום על אנשים שאתה מכיר גוסס מסמל שינויים בתכונות מסוימות בעצמך אותם אנשים משקפים בך. זה יכול לייצג גם את השקפתך על אנשים אלה שנכנעים לבעיה, כמו גם שינויים באישיותך או באורח החיים שלך. חלום גוסס של ילד מסמל אובדן או שינוי לא נעים באזור כלשהו בחייו שהיה לו פוטנציאל. באופן חיובי, מותו של ילד עשוי לשקף בעיה הולכת וגוברת שלבסוף טופלה. התבוננות בהורים מתים בחלום משקפת את חוסר היכולת לבצע בחירות חיוביות או יעילות. אביך הגוסס מסמל את מצפונך או את היכולת לבצע בחירות חיוביות על ידי התפשרות. אמה הגוססת מסמלת את האינטואיציה שלה או את היכולת שלה לחשוב קדימה כשהיא מתפשרת. האם המתה יכולה להיות גם ייצוג של תחושות של המום במזל רע. אינך יכול למצוא את התשובות שאתה רוצה, או שאתה מרגיש לא מרוצה. מותם של הורים בחלום הוא סימן לכך שאתה צריך לשקול מחדש ברצינות את מסלול החיים הנוכחי שלך. שינויים משמעותיים או מהותיים עשויים להיות בסדר. הצפייה בחבר או בחברה מתים בחלום מסמלת פן שימושי או מגונן באישיותו, שעליו גברה הבעיה. הרגל או סיטואציה שיש בהם את טובת לבך כבר לא יהיו קיימא או נפגעו. החלום של בן זוג למות מסמל פן קבוע או מאובטח של עצמו שנפגע. הרגל או סיטואציה שתלויה בה לחלוטין השתנו. משהו שהיית רגיל אליו נפגע. זה יכול להיות גם ייצוג של אובדן של משהו בחיים שלך שמעולם לא האמנת שישתנה. דוגמה: אישה חלמה שאביה ימות. בחיים האמיתיים היא נפרדה עם החבר שלה. החלום משקף את ה~מעבר ~המטאפורי של ההחלטה (אבא מסמל את קבלת ההחלטות) לתת לחבר סיכויים רבים יותר במערכת היחסים. דוגמא 2: אישה חלמה שבנה ייפגע ונהרג בתאונת דרכים. כשהעירה את החיים היא נקלעה לוויכוח גדול עם בעלה על תוכניות עתידיות שהיו להם יחד שהיא מרגישה שלעולם לא יקרה….

…אם אדם רואה את עצמו קבור לאחר מותו בחלום, פירושו שהוא ייסע למסע ארוך שבמהלכו יהיה חסר כסף. אם מישהו רואה את עצמו קבור חי ואם הוא מכיר בזה שקובר אותו בחלום, פירושו של דבר זה האחרון יתקוף אותו, ידכא אותו, יכלא אותו או יגרום לו עוול. אם הוא מת בקברו לאחר קבורתו בחלום, זה אומר שהוא עלול למות מסבל כזה. אם הוא ישרוד מצוקות כאלה בחלום, זה אומר שהוא יברח מפחד כזה, כלא או עוול. אם הוא רואה את האדם האחר מסיע אותו לקצה קברו בחלום, זה אומר שהוא יוביל אותו אל מותו, אם כי שמו ישתבח לאחר מותו. אם האדם השני מציב אותו בתוך ארון קבורה בחלום, זה אומר שהוא יעבור לבית חדש. אם האדם האחר ממלא את הקבר בעפר עליו בחלום, זה אומר שהוא ייערם בכסף השווה לסכום שהוא קבור בחלום. נאמר שנקבר בחיים בחלום פירושו לאבד את הרוחניות או את המחויבות הדתית שלו, אלא אם כן מישהו יוצא מזה בחיים. אם אדם יוצא מהקבר שלו מכוסה בעפר, ואז מתנער מהאבק בחלום, זה אומר שמצבו חסר תקווה או שלתשובה שלו אין סיכוי קטן להחזיק. קבור חי בחלום פירושו כלא או ביזוי על ידי אחרים, או עונש חמור שהופך את הונאתו של אדם לשיעור מופתי לאחרים, אם גנוסטיקן או חכם נראים קבורים חיים בביתו שלו, או אם מוציאים אותו החוצה זה חי בחלום, זה אומר שאחד יירש אותו בידע, חוכמה ומעמד. אותה פרשנות ניתנת אם רואים נביא או אדם קדוש יוצא מתוך קברו בחיים. להיקבר אחרי המוות, לאחר הזריחה, בצהריים או בשעות השקיעה בחלום פירושו שמזהירים את האדם לעשות את הטוב ולהימנע מהרע. להיקבר בחיים בחלום זה לא נכון ומשמעותו בגידה. זה יכול להיות גם נישואים, שגשוג או שלום ושלווה לאחר סבל וקשיים. אם רואים אדם שנפטר קובר אותו חי בחלום, זה אומר שחובותיו של אדם לא נפרעו, או שהוא ייכלא כדי לספק את חובותיו, או שהביטחונות שלו לא התקבלו. לקבור מת פעמיים פירושו שאחד מכסה את תקלותיו. אם רואים אדם שנפטר קובר אדם שנפטר אחר בחלום, פירושו אחדות, ניקוי לבבות, אהבה וחברות בין קרובי משפחה, או אולי זה יכול להיות מאסר, נישואין, מחלה, אמון או ערבות להלוואה. לראות את עצמו נקבר לאחר המוות בחלום פירושו שצריך לחזור בתשובה לפני המוות. אם הוא עדיין ימשיך לחיות מתוך קבורתו בחלום, פירושו שהוא עשוי לחזור בתשובה. אלוהים יודע הכי טוב. (ראו גם בית קברות | קבר)…

…הוא מלאך הקשת Saddiqinin, עליו יהיה שלום, האחראי לפרש את משמעות החלומות והחזונות, או לתת משלים מסבירים שנשאבו מהלוח השמורה השמיימי. לראות אותו (uwbp) בחלום מייצג בשורות שמחות, חגיגות, מילוי הבטחות, הכרה בבלתי נמנעות של מוות, נהנה מהחיים, מסעות, חזרה הביתה, נישואין, ילדים, מינוי גבוה, להשיג כוח, ניצחון, או אולי תבוסה והשפלה . כל מה שמלאך החלומות המבורך הזה נותן או מספר ייכנס לתוקף כפי שהוא, שכן הוא אחראי על חובה שכזו. מלאך הקשת Saddiqinin בחלום מייצג גם את דובר הבית, מתרגם הארמון, זה שמוסר את הגזירה המלכותית ויודע את הסודות הפנימיים. לראות אותו בחלום מייצג גם אדיקות, רפואה, בהירות, נקודת מבט, שקיפות חזונו של האדם, המורה שבבית הספר ממשיך להסתכל על הלוח, הספרן, דובר רשמי, יומנים או ספרים….

…(מכירה פומבית | איש אמצע | מתווך) מתווך בחלום מייצג מישהו המתווך לטוב או לרע, או שהוא יכול להיות מישהו המשדר את ההערכה שלו. אדם כזה יוכר היטב בערנות. מתווך בחלום מייצג גם מתווך נישואין, או סרסור. אם מתווך לא ידוע מבקר באדם חולה בחלום, הוא מייצג את מלאך המוות. ביקור הקברן בחלום פירושו אותו דבר. (ראו גם מכירה פומבית | טרמיט)…

…לחלום על רוח הרפאים של אחד מההורים שלך, מציין שאתה חשוף לסכנה, ועליך להיזהר ביצירת שותפויות עם זרים. כדי לראות את רוחו של חבר מת, מנבא שתעשה מסע ארוך עם בן זוג לא נעים, ותסבול מאכזבות. כדי שרוח רפאים תדבר איתך, תועתה לידי אויבים. עבור אישה, זו תחזית של אלמנות והונאה. לראות מלאך או רוח רפאים מופיעים בשמיים, מציין את אובדן המשפחה והסבל. לראות רוח רפאים נקבה מימינך בשמיים וגבר משמאלך, שניהם בעלי פנים נעימים, מסמל עלייה מהירה מאפילה לתהילה, אך הכבוד והתפקיד יתמלאו רק למרחב קצר, שכן המוות יהיה מבקר ויפסל אותך. לראות רוח רפאים נשית בגלימות ארוכות ונצמדות המרחפות בשקט בשמיים, מעידה על כך שתתקדם במחקרים מדעיים ותרכוש עושר כמעט באורח פלא, אך בחייך יהיה תו של עצב. לחלום שאתה רואה רוח רפאים של קרוב משפחה או חבר, מציין שאתה בסכנת זדון של חבר כלשהו, ​​ומזהירים אותך לשמור בזהירות על ענייניך בפיקוח אישי. אם נראה שרוח הרפאים נחרצת, ייתכן שזו האימא של מותו המוקדם של אותו חבר. ראה מוות, מת….

…(פריצה | גינון | בעל) בחלום, שוד פירושו ניאוף או שפל. אם הגנב אינו ידוע בחלום, אז הוא מייצג את מלאך המוות. אם הגנב ידוע לבעל הבית, המשמעות היא שהוא ירוויח מהידע שלו, מהסחר שלו, ממילת חוכמה טובה או מעצות של מישהו. אם גנב לא ידוע נכנס לביתו של אחד וגונב את כיור הכביסה שלו, או את השמיכה שלו, או פריט נשי, או פריט בית דומה בחלום, זה יכול להיות פירושה של מות אשתו, או של אישה במשפחתו הקרובה. אם גנב ידוע שודד מישהו מכספו בחלום, זה אומר שהוא מכפיש אותו. אם זה זקן אלמוני בחלום, זה אומר שחבר קרוב יעבור לו שוב. לשוד בחלום יש גם קונוטציות חיוביות, למעט מתנודד שחיה בבגידה באחרים. אם אדם רואה את עצמו מתגנב לגנוב משהו בחלום, זה אומר שגנבים יפרצו את ביתו או עסקיו. אם אדם רואה את עצמו גונב משהו בחלום, זה אומר שהוא יבצע ניאוף או שקר. (ראו גם גנב)…

(ראו מלאך המוות | נשר | יזרעיל | שוד | אוספרי)

…(מתנקש | מחלה | שודד) בחלום, הגנב מייצג מחלה, מחסור באופיו או מחלה גופנית. אם הגנב הוא גבר שחור, זה אומר שהמחלה קשורה למרה השחורה של האדם. אם צבע עורו אדום, אז הוא קשור לדם של האדם. אם צבע עורו צהוב, אז הוא קשור לגלגלים שלו. אם צבע עורו לבן, אז הוא קשור לחזה ולליחה שלו. כל מה שגנב לוקח בחלום צריך להתפרש ביחס למהות שלקח. אם הוא לא לוקח דבר מהבית, אז זה מציין מחלה חולפת. אם אדם תופס את הגנב, או אוחז בחולצתו בחלום, זה אומר שהוא מכיר את התרופה. גנב בחלום מייצג גם מתנקש, מלאך המוות, מבקר או מישהו שמבקש נישואין. אם יש אדם חולה בבית וגנב נכנס לבית ההוא בחלום, פירושו מותו של האדם החולה. אם גנב בא לביתו ולא לוקח ממנו דבר בחלום, פירושו החלמתו של אדם חולה ממחלתו. ניתן לפרש גנב בחלום כמייצג אדם ערמומי, רמאי, נואף, צייד, שובב, מישהו שמבקש דברים שלא שייכים לו, אריה, נחש, שטן, צותת, או את דעתך, התשוקה והתשוקות של האדם. אם מלומד רואה גנב בחלומו, זה אומר שהוא ילמד חוכמה מאנקדוטה. גנב בחלום מייצג גם שקרן, או את ההשפלה הנגרמת לאדם כזה. (ראו גם תנין | מחלה | שוד)…

…(סוהר) בחלום, נפח מייצג אישיות חזקה, מנהיג או שליט חזק ושליט. נפח בחלום מייצג גם את מלאך המוות. לראות נפח בחלום או להיות כזה, מעיד על אושר ועל מצוקות כאחד. הבאת בפני נפח בחלום פירושה תאונה שתביא אחת לפני אדם הסמכות להתערבות. אחרת זה יכול להיות פירושו לחפש את אחוותו של אדם חסר ערך. אם אדם רואה חולה או נפטר יושב עם נפח בחלום, זה אומר שהוא נמצא בגיהינום, ובמיוחד כאשר פניו מושחרים מהעשן, או שזה יכול להיות שהוא יכול להיות כלוא. (ראו גם מפוח)…

…(עוף | גבר | אישה) ציפור לא מוכרת בחלום מייצגת את מלאך המוות. אם אדם רואה ציפור צוללת לאדמה כדי לקטוף חלוק נחל, נייר או תולעת, אז אם הוא מרחיק מבית שמארח אדם חולה בחלום, זה אומר שהאדם חולה ימות זמן קצר ממחלתו . אם אדם רואה ציפור צוללת לעברו בחלום, פירושו מסע. אם מישהו רואה אותו עומד מעל ראשו, או מעל כתפיו, או יושב בחיקו בחלום, זה מציין את העבודה או המקצוע שלו. אם הציפור לבנה בחלום, פירוש הדבר שעבודתו נקייה, אם צבעו שזוף בחלום, פירושו שיצירתו של אדם נגועה. אם ציפור זכרית יושבת בחיקה של אישה בהריון בחלום, פירוש הדבר שתגדל ילד. אם ציפור נקבה יושבת בחיקה בחלום, פירוש הדבר שהיא תעבור לילדה. ציפורים גדולות או טורפות בחלום מייצגות מלכים, נשיאים, מנהיגים, רודנים, אנשי ידע או סוחרים. עופות מים, שחפים ים וכו ', מייצגים אנשים מכובדים שעלו בדרגה בשני תחומים, תחום המים וזה של האוויר. הם גם יכולים להתכוון למסע. אם הם רועדים בחלום, הם מייצגים קינה או בכי. ציפורי זמר בחלום מייצגים מוזיקאים וזמרים. לראות עדר ציפורים בחלום פירושו כסף וכוח ובעיקר למי שנוטה אותם או דואג להם. לראות ציפורים שעפות מעל ראשו פירושו להשיג סמכות וכוח. אם אדם רואה ציפורים עפות בתוך ביתו או חנות בחלום, פירושו של מלאכים. אם ציפור עפה לידו של אחד בחלום, פירושו בשורה שמחה. ציפור בחלום פירושה גם עבודה. ציפור לא ידועה בחלום פירושה אזהרה, עצה או אזהרה. אם הציפור של האדם נראית יפה בחלום, היא מציינת את איכות עבודתו. אם אדם רואה את עצמו בחלום נושא עוף מכוער למראה, זה מציין גם את איכות מעשיו או ששליח עשוי להביא לו חדשות טובות. ציפור לא ידועה פירושה רווחים. לראות ציפורים בצבע שחור בחלום מציין מעשים רעים, בעוד שציפורים בצבע לבן מייצגות מעשים טובים. ציפורים צבעוניות בחלום מייצגות פעולות מעורבות. לראות ציפור בחלום גם יכולה להיות כבוד, כוח, קישוט סמכותי או רווחים. ציפור בחלום מייצגת גם בן לוויה כיפי ומבדר ביותר. ציפור בחלום מייצגת גם ילד. אם אדם שוחט ציפור בחלומו, פירושו שהוא יחלוף ילד שיחיה בחוליו במהלך ילדותו וכי אביו יחשוש למותו. נאמר כי ציפור בחלום מייצגת גם מנהיג עשיר ומורכב אשר נלחם ללא הרף על הכנסותיו וכדי להבטיח את הצלחתו או עליונותו. ציפור בחלום מייצגת גם אישה יפה. שירת ציפורים בחלום פירושה שמיעת מילים טובות או קבלת ידע יקר. להקת ציפורים בחלום מייצגת עושר קל להרוויח. ציפור בחלום מייצגת גם ילד. לכידת ציפור בחלום פירושה שליטה על אדם חזק. הריגת ציפור בחלום פירושה הגשמת המטרה של האדם. מריחת הנוצות, ניקוי ואכילת ציפור בחלום פירושה רווחים, שגשוג או אישה. שחיטת ציפור בחלום פירושה לאנוס את משרתו. להחזיק ציפור בידו או להחזיק אותה בתוך כלוב בחלום פירושו מחלה שתפל על בנו. אם הציפור מתרחקת מידו של האדם או מכלובו בחלום, אז פירושו מותו של האדם. להקת ציפורים בחלום מייצגת גם כינוסים של אהבה, אחדות, מפגשי משפחות וחגיגות. עם זאת, התכנסות של ציפורים בחלום יכולה גם להיות פירושה של חבישה לביצוע עוולה או פיזור של בני משפחתו או חבריו, או שזה יכול להוביל לאובדן עסקי. (ראו גם Blackbird | Bustard | קן | Osprey | Roller)…

…(אלוהים אדירים | מושל | ראש העיר | נשיא | זכויות | סולטאן) המלך האמיתי הוא אלוהים אדירים. אם המלך מרוצה ממישהו בחלום, פירושו שאלוהים יתברך מרוצה ממנו, ואם המלך כועס עליו בחלום, פירושו שאלוהים יתברך לא מרוצה ממנו. אם אדם רואה את המלך זועף בחלום, זה אומר שהוא לא מצליח לבצע את תפילתו כראוי או להפגין מסירות דתית אמיתית. אם אדם רואה אותו מחייך בחלום, פירושו רווחים בחייו של האדם כמו גם ברוח. אם רואים שאלוהים יתברך מינה אותו כמלך על ארץ, פירושו שהוא יקבל ריגנציה כזו, במידה ויהיה כשיר. בהמשך, אי שקט יביא רודנים, או דיקטטורים לדין, בעוד שאנשים בעלי ידע ואדיקות ישרדו ויחזרו על סמכותם. אם האדם רואה את עצמו כקלף או כאימאם בחלום והאם עליו להעפיל, פירושו שהוא יקבל כבוד, דרגה, אמון ותהילה בארץ, אם כי סגן-ריג'נטים שלו לא יהפוך לתורשתי. עם זאת, זהו סימן רע אם הוא הופך להיות מחלף בחלום ואינו זכאי למינוי כזה. במקרה כזה, ובניגוד לכך, הוא יושפל ויתפזר, ועוזריו שלו יהפכו לממונים עליו, ואילו אויביו ישמחו על מצוקתו. אם אדם רואה את עצמו כמלך בחלום, אם כי במציאות הוא אינו זכאי לכך, פירושו שהוא עלול למות במהירות, וזה הדין אם אדם חולה רואה את עצמו הופך למלך. אם הוא בריא, זה אומר שמישהו במשפחתו עלול למות תוך זמן קצר. ראיית מלך בחלום מציינת גם חשיפת סודות נסתרים. אם פילוסוף או מגיד העתידות רואים את עצמו הופך למלך בחלום, אז זה מציין בשורות שמחות אם לא יתלונן על כך בחלומו. אם עבד רואה את עצמו הופך להיות מלך בחלום, זה אומר שהוא ישוחרר. אם האדם רואה את עצמו הופך לאחד המלכים הגדולים בעולם הזה בחלום, פירושו שהוא ישיג הצלחה עולמית בחייו, אם כי זה ילווה בכישלון דתי. אם האדם הוא אמן טבעי, פירושו שהוא יילכד ונכלא. אם גבר רואה את עצמו זוכה באבירות שמתאימה רק לאישה, פירוש הדבר הוא מותו. אם רואים את המלך מורה בחלום, פירושו שלום ביניהם. אם אדם רואה את עצמו מתווכח מקרה עם ידע וחוכמה בפני מלך בחלום, זה אומר שהוא ינצח בעניינו ויקבל את מה שבא עבורו. אם אדם רואה את עצמו מתלונן עם המלך על המקרה שלו בחלום, זה אומר שהוא יאבד את עניינו והפסק הדין ילך בדרכו של המלך. אם אדם רואה את עצמו הולך עם מלך ומשפשף עמו כתפיים בחלום, פירושו שהוא יתנגד למלך או לא לציית לו. אם הוא רואה את עצמו עוקב אחר המלך בחלום, פירושו שהוא ירדוף אחר מסורות המלך במהלך חייו או אחרי מותו. אם מישהו נכנס לארמון המלך ומשתטט בחלום, זה אומר שהוא ימונה בתפקיד מנהיגותי ויקבל את חנינת המלך. אם אדם רואה את עצמו מתערבב עם הרמון המלך, או שוכב איתם והאם צריכים להיות סימנים של נחמה, אמיתות או חכמה במעשהו בחלום, פירושו שהוא יכנס לחוגים הפנימיים של המלך. אחרת, אם יחלום בחלום מההשלכות של מה שקורה, או אם הוא חסר אמינות, או אם הוא משמיץ אותם, או מתמכר למה שלא כדין לעשות אותו, אז הוא צריך להגיע לדלת המלך, זה אומר שהוא ינצח את אויביו בתוך הארמון ההוא והם לא יכולים לגרום לו נזק. אם בחלומו המלך נותן לו מתנה, זה אומר שהוא יזכה בניצחון ובכבוד בחייו כדי להיות שווים לערכה של אותה מתנה. אם המלך נותן לו בגד משי משובץ בחלום, זה אומר שהוא ייתן לו אישה ממשפחת המלוכה. אם המלך מדבר עם מישהו בחלום, פירושו כבוד, תהילה, עושר אחרי עוני, שחרור מהכלא, הרחבת עסקיו או ניצחון על אויבו. אם מושל ממונה רואה את עצמו מסתכל במראה בחלום, זה אומר שהוא יפוטר מתפקידו. אם מלך ממונה רואה מישהו שנראה כמוהו יושב בכסאו בחלום, פירושו שהוא יזכה לבן. אם הוא מתגרש מאשתו בחלום, פירושו שהוא יבטל את כסאו. לראות את עצמו ישן עם המלך באותה מיטה וללא וילון ביניהם, ואם המלך עוזב את המיטה בזמן שאחד נשאר במנוחה בחלום, זה אומר שהערבוב שלו עם המלך יביא לקנאה, או שהוא לרשת אותו. אם אחד עוזב את המיטה לפני המלך, פירושו שהוא יברח מסכנה גדולה. אם אדם רואה את עצמו ישן לבדו במיטת המלך בחלום, פירושו שהוא יתחתן עם אישה ממשפחת השלטון, או שהוא עשוי להוציא מכספו הפרטי למען אישה בארמון ההוא. אם המיטה נמצאת בארמון אם כי לא ידועה בחלום, פירוש הדבר שהוא יהפוך לחבר באותה ממשלה. אם מלך שומע את נתיניו מהללים אותו בחלום, זה אומר שהוא יגלה תכונות טובות. אם נתיניו ממצפים אותו בכסף בחלום, זה אומר שהם מדברים עליו לא טוב או מטילים עליו אשמה. אם הם מקלחים אותו עם סוכר בחלום, זה אומר שהם מדברים עליו יפה, ואם הם מקלחים אותו באבנים בחלום, זה אומר שהם ידברו עליו בחריפות. אם רואים את האנשים מקפידים להתכופף ומתכופפים אליו בחלום, זה אומר שהם יעמדו בפניו בהכנעה. אם הם משתחווים לפניו בחלום, זה אומר שהם באמת משבחים אותו. אם מלך רואה את עצמו עוקב אחר חוות דעתה של אישה בחלום, זה אומר שהוא יאבד את ממלכתו או ייפול קורבן לדיכאון, או שהוא יושלך לכלא. אם הוא מתנגד לה בחלום, זה אומר שהוא יברח מסכנה גדולה. אם מלך רואה את עצמו הולך בחלום כשנושא משותף מתקרב אליו ולוחש משהו באוזנו, הפשוט כאן מייצג את מלאך המוות 'עזראיל, וזה אומר שהמלך עלול למות מוות פתאומי. אכילה מידו של משרתו של אדם בחלום מייצגת את צמיחת הסמכות של האדם, הגדלת העסק, הידע או החוכמה שלו. אם מלך רואה את עצמו מכין משתה לאורחים בחלום, זה אומר שמתנגדיו יגיעו להתווכח בעניינם, אם כי ינצח עליהם. אם הוא רואה את עצמו מניח אוכל על השולחן בחלום, זה אומר ששליח יגיע לראות אותו בעניין סכסוך. אם האוכל מתוק, הבעיה תסתיים יפה. אם האוכל שומני, הבעיה תהיה קיימא. אם כן, אוכל חמוץ פירושו יציבות. לאכול על שולחנו של מלך צודק ומצדיק בחלום פירושו ברכות וכבוד. אם נראה המלך הולך לבד בשווקים בחלום, פירושו שהוא צנוע, צודק ושליט חזק. מלך חולה בחלום מייצג חולשה באמונתו וחוסר הצדק שלו כלפי נתיניו. אם המלך מועבר על כתפי האנשים בחלום, פירושו חוסר אמונה וחוסר נוכחות לחובות הדתיות של האדם, או חולשה בפסיקתו. אם המלך נפטר ולא נקבר בחלום, זה אומר שהמלך ונתיניו חורגים. אם הוא קבור והאנשים מתרחקים מקברו בחלום, פירוש הדבר שאדם ירדוף אחר דבר שלא יועיל, אלא אם כן הקב~ה יפסוק אחרת. אם רואים את ראש המלך הופך לראש של איל בחלום, זה אומר שהמלך הוא שליט צודק ואדיב. אם ראשו הופך לראשו של כלב בחלום, אז הוא מייצג את טבעו הערמומית. אם החזה שלו הופך לאבן בחלום, זה אומר שלבו יהפוך לסלע. אם מישהו רואה את ידו הופכת ליד המלך בחלום, פירושו שהוא יקבל עבודה מהירה. אם אדם רואה את המלך עף בכנפיים בחלום, פירושו שהסמכות שלו תתפשט. אם אצבעותיו גדלות בצורה או במספר בחלום, זה אומר שהחמדנות וחוסר הצדק שלו יתבטאו. כל חלום על מלך שנפטר יבוא לידי ביטוי בממשיכי דרכו או בצאצאיו….

…(תנין | אפוטרופוס | מרקורי | רעם | שומר) שוטר בחלום מייצג ביטחון ושלום, תפילות, ידידות סודית, אהבה נסתרת, הגנה מפני השטן או מפלגתו, או אולי הוא מייצג את כלב האפוטרופוס של מישהו. שוטר בחלום מייצג גם את מלאך המוות, פחד או מצוקה. אם שוטר מביא את עוזריו איתו בחלום, זה אומר פחד, צערים, סבל, עונש או סכנה. הוא גם עשוי לייצג אדם רשע, חיה מבושלת וחיה מזיקה או אריה. אם מישהו בעל סמכות רואה את עצמו מתיידד עם שוטר בחלום, זה אומר שהוא יכרת אמנה חדשה, או יביא תיקון לחוק, או ינסח חוקה חדשה עליה הוא יחתום. אם אדם רואה את עצמו מכניס שוטר לכלא בחלום, פירושו שהוא יעבור למאבק פוליטי. (ראו גם תנין | סגן | כספית 1)…

…ראיית נר שהודלק בחלום מסמלת תקווה או אפשרות. השקפה חיובית או אמונה לזמן לא בטוח. אמונות שמעניקות לך ביטחון במצבים קשים. לחלופין, יתכן שאתה חווה קצת מזל טוב בתקופות קשות. החלום של ארוחת ערב לאור נרות מסמל דאגה לרגשות אחרים במהלך סיום מצב חיים ער. תומך בעצמו בזמן סגירה. אחרים נותנים תקווה, אהדה או כבוד כשמסתיים משהו חשוב. מרגיש טוב, סיום סיטואציה קשה. דוגמא: ערב אישה זקנה היא מתה וחלמה על נר בוער בחלון חדר השינה שלה. הנר כבה והיא התמלאה בפחד. לאחר מכן הופיע הנר כשהוא מואר בחלון. הנר משקף תקווה ורוח טובה תוך התמודדות עם מציאות המוות. זה התפוצץ כדי לסמל את הפחד שלך מתהליך המוות. נראה שהנר נוגע מחוץ לחלון כדי לייצג את הרגשות בידיעה שהיא תהיה בסדר לאחר מותה….

…חלום הנישואין מסמל איחוד עם היבט כלשהו של עצמו. דבקות או מיזוג תכונות. זה יכול להיות גם ייצוג של חוויה בחיים שלך בה אתה רואה שמשהו הופך לקבוע. לעתים קרובות סמל להרגלים או מצבים חדשים שהופכים להיות דבר שבשגרה בחייכם. חתונה יכולה גם לייצג אירוע קטליטי שמניע אותך לעשות משהו כל הזמן. לפעמים אירוע טרנספורמציה יכול לשקף. באופן שלילי, נישואין יכולים לשקף מצבים שליליים או דפוסי חשיבה שליליים שהופכים להיות דבר שבשגרה.מקום בחייכם מועצם בחייכם המעירים. מצבים שליליים או היבטים לא רצויים של עצמך מתמזגים. פחד, רצון, קנאה, אשמה או שמתרחשים באופן קבוע או מרגישים קבועים. החלום להשתתף בחתונה יכול לשקף את רגשותיך לגבי השינויים הקבועים שמתרחשים אצל אדם אחר. זה יכול לשקף כדי לחזות בתנועה. התנסות בשני צדי המיזוג. החלום על תכנון חתונה מסמל את ההכנות שאתה עושה לשינוי קבוע או רציני. החלום על בעיות או נאבק בנישואין יכול לשקף בעיות עם מחויבות, אמון או עקביות. יתכן שיש לך שאלות לגבי השינוי ששקלת. לחילופין, זה עשוי לשקף את הקנאה בך או במישהו אחר שיש לך תוך כדי צפייה באחרים משיגים משהו. לא אוהב לראות אדם אחר משיג מטרה לצמיתות. זה יכול גם להצביע על רגשות שלראות רעיון של שינוי קבוע אינו רעיון טוב. אם אתה הולך להתחתן בחיים האמיתיים, חלומות על אסונות כמו החתונה שלך עשויים לשקף את החרדה שלך מביך אותך. לראות את האקסית או את בן זוגך מבולבל בצורה איומה, יכול לשקף את הפחד שלך לטעות. דוגמה: אישה חלמה לראות את המורה לציור שלה מתחתנת עם אדוניה הרוחני. בחיים האמיתיים היא התחילה לעצב תכשיטים אקזוטיים. דוגמא 2: קשישים, קרובים למוות, חולמים לרוב על נישואים. נישואין המשקפים את רגשותיך לגבי הקרבה לקביעות המוות. חווה את עצמו מתמזג עם החיים לאחר המוות….

…כניסה של אש גיהינום בחלום פירושה ביצוע חטאים גדולים כמו רצח או ניאוף. אם מישהו יוצא ממנו בחלום ללא פגע, אז הוא מייצג מצוקות עולמיות. אם אדם רואה את אש הגיהינום מתקרבת אליו בחלום, פירושו קשיים, חובות, הפסדים, קנסות ומצולים מהם לא יוכל לברוח. אם האדם רואה את עצמו נכנס לאש הגיהינום ומחזיק את חרבו בחלום בחלום, פירושו שהוא מדבר רע על אחרים ומבצע פעולות תועבה כנגד נפשו שלו. אותה פרשנות חלה אם מישהו נכנס לזה מחויך בחלומו. למצוא את עצמו אסיר בגיהינום ולא יודע מתי היה כלוא בחלום פירושו אילוץ, עוני, חסך, אי התפללות, צום או לזכור את אדונו. מעבר על שריפת פחם בחלום פירושו לחרוג מגבולות האדם ביחס לזכויות האנשים. לאכול אוכל מהגיהנום פירושו להפוך לרודן ולאדם צמא דם. אם אדם רואה את עצמו בתוך אש גיהינום, שם עיניו הופכות לכחולות כהות ופניו פחמים שחורים בחלום, פירושו שהוא מתיידד עם אויבו של אלוהים ומתרצה להונאתם ולשיקיותם. כתוצאה מכך, הוא בוודאי יושפל ויבוז על ידי אנשים, ובהמשך, הוא יסבול מתוצאות חטאיו. פירושו של גיהינום בחלום פירושו שיש להימנע מלהטריד את זעמו של שליט. הכניסה לגיהינום בחלום פירושה גם ידוע לשמצה, או להתפרסם כאדם רשע. המשמעות היא גם חוסר תשומת לב ורדיפה אחר פינוקיו במעשים תועבים. כל ידיעה שאדם כזה רוכש יישא בתוצאות רעות. גיהינום בחלום מייצג גם אובדן יוקרתו, מעמדו של האדם וזה אומר עוני אחרי עושר, ייאוש אחרי נוחות, רווחים בלתי חוקיים, חוסר ביטול, ואם זה יוביל למחלה, זה יסתיים במוות מזעזע כעונש. אם זה מוביל לתעסוקה, זו תהיה עבודה המשרתת רודן. אם זה מוביל לרכישת ידע, פירושו להמציא פרקטיקות דתיות לשווא. אם זה יוביל ללידת בן, הוא יהיה ילד הניאוף. באופן כללי גיהנום בחלום פירושו רצונות מיניים מוגזמים, בית שחיטה, אמבטיה ציבורית, תנור, המצאת דת חדשה, חדשנות, היעדר אמת, פינוק במה שאסור, קמצנות, שלילת יום הדין, אש בוערת עבור השדים, הצטרפות לקבוצה של רועדים בביצוע מעשי זוועה, הכחשת ריבונותו של אלוהים יתברך וייחוס לו מאפיינים אנושיים. לראות את מאליק, מלאך השומר של אש הגיהינום בחלום פירושו לקבל הדרכה לאחר חוסר תשומת לב. אם מישהו רואה את מליק מתקרב אליו בחלום, פירושו ישועתו והשבת אמונתו. עם זאת, אם רואים את מליק מפנה אליו את גבו או מתרחק ממנו בחלום, זה אומר שהוא יבצע מעשה שיעביר אותו לאש הגיהינום הקופחת. המלאכים האחראים להעניש את החוטאים בגיהינום בחלום מייצגים את הרשות, החיילים או גובי המס. אם מישהו נכנס לאש הגיהינום אז יוצא ממנו בחלומו, זה אומר שכך, ברוך השם, חייו יגיעו לשיאם בגן העדן. אם הוא רואה את איבריו נוזפים בו בחלום, זה אומר שגופו של אדם מספר לו משהו, או מתנזר ומנסה לעורר את מודעו למציאות של להלן וליום הרקונין. (ראו גם בית מרחץ | כיבוי | מליק | בית חולים לחולי נפש)…

…החלום עם הכנפיים מסמל רגשות חופש שנמצאו חדשים. הצלחה ללא מגבלות. חופש לעשות משהו שאתה רוצה לעשות כל הזמן. להרגיש ששום דבר לא מעכב אותך. לחילופין, הכנפיים עשויות לשקף התעלות או הניסיון שלך לברוח ממצב קשה. היכולת להתגבר ולהבריא. באופן שלילי, הכנפיים עשויות לשקף בעיות שאינן בשליטתך. החלום להחזיק כנפי מלאך מסמל התנהגות המתאימה באופן מושלם לצרכים אחרים. להיות הפיתרון המושלם לבעיות של מישהו אחר. נשיאה או עזרה לאחרים כשהם הכי זקוקים לך. היה שומרוני טוב ובקש כלום בתמורה. אתה או מישהו אחר ש~ציל את היום ~, בגלל שאתה נפלא. מחוות מתוקות או ~מלאכיות~. להגן על אחרים או להרגיש מוגנים. החלום על כנפי ציפורים מסמל את ההתעלות או להתעלות מעל בעיות. חשוב על סוג הציפור למשמעות נוספת….

…לשמוע את צליל חצוצרת יום התחייה בחלום פירושו לשמוע את האמת. פריחה בחצוצרת מלאך הקשת ישראפיל (uwbp) בחלום פירושה ישועה של הצדיקים. בחלום, צליל חצוצרה זו מעורר פחד שמתחולל חדשות הגורמות לרעידות ורעד בלבבותיהם של האנשים. אם מישהו שומע את זה לבד, החדשות בלעדיות עבורו. אם כולם שומעים את הצליל שלו בחלום, אז זה עניין ציבורי. אם מישהו שומע את צליל החצוצרה ומצפה שכולם גם שמעו אותו בחלום, זה אומר מכות ומצוקות, שכן המכה הראשונה מצביעה על סוף העולם ועל מותם של כל מי שהיה בו. המכה השנייה מצביעה על תחייתם חזרה לחיים, שאחריהם יתקיים האסיפה הגדולה ליום הדין. אם אדם חולה שומע את המכה הראשונה בחלום, זה אומר שהוא יחלים תוך זמן קצר ממחלתו. אם העיירה מופרעת באסון, אז שמיעתה בחלום פירושה שמגבלות האנשים יוסמו. אם יש בצורת, זה ייגמר ומחירי המזון יחזרו לשגרה. אם שומעים את המכה השנייה של חצוצרת התחייה בחלום, פירושו שגשוג, חשיפת מה שמוסתר, חשיפת סודות שמורים לאורך זמן, התאוששות ממחלה, שחרור מהכלא, איחוד האהובים או מפגש עם אנשים שזה עתה הגיעו ממסע ארוך. (ראו גם ניפוח | עליית המתים | תחיית המתים)…

…(המלאך מיכאל עליו השלום.) לראות את המלאך מיקאיל (uwbp) בחלום פירושו שגשוג, עושר, ברכות בחייו, קציר טוב וגשם. אם אדם אדוק רואה אותו (uwbp) בחלום, זה אומר הצלחה, להשיג את מטרותיו של מישהו ולהגשים את כוונותיו בעולם הזה ובעתיד להלן. אם אדם רשע רואה אותו בחלום, הוא מייצג אזהרה שעלולה להקדים את חורבנה של עיירה או כפר, או אסון שבמהלכו גם האדם שרואה את החלום יכול לסבול. אם מישהו רואה אותו (uwbp) בעיירה בחלום, פירושו גשמים, יבול טוב ומחירים נמוכים לאותה שנה. אם הוא מדבר עם האדם שרואה את החלום, או נותן לו משהו בחלום, פירושו שמחה, ברכות ושורות שמחה על כניסה לגן העדן השמיימי, שכן הוא מלאך הרחמים. אם אדם רואה אותו (uwbp) בעונה גשומה, פירושו שגשוג, או האזנה לשירת ציפורים, או חלום כזה יכול לרמוז על בניית צבא והעלאת כרזות המלחמה. לראות אותו (uwbp) במהלך עונה יבשה בחלום יכול היה לייצג גזבר אמין, רואה חשבון טוב או מנהל עסקים מצליח. המלאך מיכאל (uwbp) בחלום מייצג גם שליט רחום שהוא נתיניו כמו אב לילדיו. לראות אותו (uwbp) בחלום יכול להיות פירושו גם בצורת, או שאולי החלום יכול להיות שאישה עקרה תרות ילד, או שתיפתר נושא קשה ושנוי במחלוקת. אם מטייל רואה אותו (uwbp) בחלום, זה עשוי להיות מצוקות על הכביש, או סופת גשם שעלולה לעכב את מסעו. לראות אותו (uwbp) ליד מישהו שסחרו בו מזג אוויר גשום פירושו הפסדים עסקיים בחלום פירושו מצוקה ומצוקה. אם נראה ליד איכר בחלום, זה אומר יבול טוב ורווחים מעסקיו. אם אחד הופך להיות המלאך מיקאיל (uwbp) בחלום, פירושו עושר, שגשוג והרווחת מוניטין טוב….