דיכוי רגשותיו של האדם

אם אדם חולה רואה את עצמו מדכא את תחושותיו, או מפגין את כאביו וסבלותיו בחלום, פירוש הדבר שהוא יחלים תוך זמן קצר מהמחלה שלו. (ראה גם דיכוי הכעס של האדם)