יצרנית ממתקים

(אופה | קונדיטור) קונדיטור בחלום מייצג איש ידע, קייטרינג לחתונה, הבשלה של דרגות סמכות או ילדים. יצרנית ממתקים בחלום מייצגת גם אדם טוב ועדין, מהדר של יצירות ספרותיות, מדען, דיבה או תסיסה. (ראה גם ממתקים)