אֵשֶׁל

(בוט.) בחלום מייצג הטמרסק מישהו שפוגע בעשירים ומועיל לעניים. (ראה גם עץ)