הקש 1

(מדרגות אפריקאיות | צעדים | מדרגות רועשות | ריקודי ברז | צליל הליכה) בחלום, צעדים רמים מייצגים סוחרים עשירים מכובדים אשר מקנאים בעושרם על ידי כולם, ומתועבים בגלל הקמצנות שלהם.