מוֹרֶה

(דלי | מורה לדקדוק | מורה לשפה) בחלום, מורה מייצג אדם חזק שעושה אנשים טובות ובעיקר את אלה שלומדים לידו אלא אם הוא לוקח פיצוי כספי על עבודתו בחלום. מורה בבית ספר יסודי בחלום מייצגת מפקד, שופט, מלומד או מאמן. מורה לדקדוק ומורה לשפה בחלום מייצג כבוד, כבוד, דרגה מרוממת, עוזרים לאחרים, מקיימים קשרים חשובים עם אנשים בעלי סמכות, מלומדים, או שהוא יכול לייצג הבנה, צלילות דיבור, חיים קלים, רווחים, נישואים, ילדים או הורים. מורה בחלום מייצג גם צייד ציפורים המכהן בראש ענייני אנשים בורים. (ראו גם מחנך | חרט | דקדוק | שפה | סופר)