גדילים

אם אתה חולם על גדילים, אז המשמעות היא היעדים וההישגים שתשיג באמצעות העבודה הקשה שלך.