מַאֲבָק

לחלום שאתה נלחם עם אדם מסוים פירושו שיש כמה תרעומת נסתרת וקונפליקט כלפי אותו אדם ומתקשים לדבר. פונקציות החלום הללו עוזרות לפתוח את קו התקשורת עם אותו אדם בחייכם המעירים. להקשיב למאבק בחלום שלך, מציין עסק לא מספק.