בָּהִיר

אם אתה רואה משהו מבריק בחלום הוא מסמל את האני הפנימי שלך שנפתח לאחרים. החלום יכול להצביע גם על האמון הזה, מה יש לו במראה שלך.