ג (מכתב)

ראיית האות ~ג~ בחלום מסמלת את חלוף היום המתעורר. לעתים קרובות הוא מופיע בחלומות אינטואיטיביים המצביעים על סיטואציה שתתרחש למחרת. אם אתה רואה שניים או שלושה C אחד ליד השני זה מסמל יומיים או שלושה. הסמליות מבוססת על האות C, בהיותה מעגל לא שלם, שם המעגל משקף את מעגל היום והמרחב הפתוח משקף את מעגל השינה. לחלופין, זה יכול להצביע על ממוצע. אם משתמשים בכרטיסים אחרים זה פשוט יכול להיות גרסה מקוצרת של ~ראה~. האות C היא גם הספרה הרומית ל 100.