קופה רושמת

אם אתה רואה את הקופה בחלום, החלום הזה מראה חששות וספקות לגבי דברים מסוימים כמו החיים העסקיים והמקצועיים שלך. לחלופין החלום עשוי לייצג את הצמיחה הכספית שתגיע באופן בלתי צפוי.