מרגרינה

מרגרינה היא סימן לרכישה קלה של סחורות ועושר. יותר מרגרינה – יותר עושר. אם נוסף על כך נאכל את המרגרינה תהיה הפתעה נעימה נוספת.