חִנָנִית

לחלום על חינניות לבנות זו הבטחה לאהבה, אלא אם כן אנו קורעים את עלי הכותרת שלה, ובמקרה זה זו אהבה מתחילה או רומן פשוט.