פטיש

זה מסמל נושא, עבודה או עסק שיהיה מועיל לאחר השימוש בו לאורך זמן.