לְעַסוֹת

מסמל הסתרה ורמאות. אם אנחנו אלה שנמצאים בעיסויים, המשמעות היא שאנחנו רוצים להסתיר היבטים אופייניים או אחרים של אופינו שאיננו מרוצים מהם. אם אנו מעסים את עצמנו זה מצביע על כך שאם היינו יכולים היינו מסתירים את עצמנו. אם אנשים מוכרים הם אלה שנמצאים בעיסוי, זה אומר שאנחנו לא רוצים להכיר את ההתנהגות שלהם כלפינו. החלום הזה מזהיר אותנו שיש עלילה נגדנו.