מָתֵימָטִיקָה

אם אנו לומדים מתמטיקה בחלום שמכריז על פגישה עתידית עם מישהו בעל ידע רב.