חצות, לילה

ההיבט החיובי של הערב מיוצג על ידי נוכחות הירח, איתו הלילה מאבד מסכנתו. אם כי לעתים קרובות יש לנו חלומות בלילה שהם שליליים, סיוטים אמיתיים שבהם משתקפים כל הפחדים, ההיסוסים, הפחדים, הסכנות והצער שלנו. אם חלום הלילה חוזר על עצמו ללא הרף שמגלה מתחם נחיתות ניכר.