מדוזה

מכשולים ואכזבות ואם זה יעקוץ אותנו אנו שולל.