שושנת העמקים

מכריז על פרספקטיבות חדשות של אושר. התחדשות אפקטיבית, פיוס.