אל תשכח אותי

הפרח הקטן הזה מזכיר לנו שעליך להשלים עם הבטחותיך.