קַרדִינָל

הקרדינל בחלומות מייצג שמחה ואריכות חיים. החלום מייצג גם מנהיגות של מצבים ספציפיים.