שבשבת רוח

החלום, שבו אתה רואה את הזמן שהוא שיבוש, פירושו אוניברסליות וציפיות שלא מולאו. אולי אינך יכול לקבל החלטה חזקה.