ללוות

לחלום שאתה מלווה באדם פירושו תמיכה בזמנים קשים.