נוֹשֶׁה

לחלום שאתה משלם חוב מצביע על כך שתקבל חדשות מבורכות מאוד.