הִסתַגְלוּת

לחלום על הסתגלות פירושו שהבעיות יסתיימו.