לַחֲכוֹת

חלום זה עשוי להיות פירוד או היעדרות קצרה, שינוי שיפוט או דעה או שינוי בפעילות חייך.