חיות

לחלום על בעלי חיים הוא אינדיקציה שמישהו יבקש את עזרתך ואתה לא צריך להכחיש זאת.