חוֹל

הוא סימן לתחכום ולהבלים. הגיע הזמן לנתח את הטיפול שאתה נותן לאנשים שקשורים איתך.