לוויתן

לראות לוויתן בחלום מייצג אינטואיציה וידע. מצד שני, הלוויתן מעיד על קשר אישי חשוב או על פרויקט מקצועי רב עוצמה.