בַּנק

לחלום שאתה מבקר בבנק מציין שעליך לדאוג לכלכלה שלך ולחסוך כל מה שאתה יכול.