טְבִילָה

לחלום על טבילה מצביע על כך שתחדש את כוונותיך הטובות. הצלחה בעסקים שאתה מעוניין לבצע.